Арматурни заготовки Арматурни заготовки
Арматурни заготовки
За връзка с нас

ЕТАЛОН ЗА КАЧЕСТВО

За 15-годишната си история ХБ СТИЙЛ ООД се утвърждава като еталон за качество и прецизност в производството на арматурни заготовки, доставени в уговорения срок. Компанията участва в изграждането на редица големи инфраструктурни и индустриални обекти – магистрали, лифтове, производствени и търговски обекти, както и множество жилищни и бизнес сгради.

 

СТАНДАРТИ

Арматурните заготовки се произвеждат от най-качествената арматурна стомана в България – B500B, B500C по EN10080, произведена в „Стомана Индъстри“ АД, както и гладко бетонно желязо B235/S235JR, произведено от „Сиденор“.

 

ЗАГОТВЯНЕ НА ЕЛЕМЕНТИ

Прецизното изпълнение на огънатите елементи – бигли, столчета, детайли за греди и стълбища, спомагат за бързо и точно монтиране на арматурата. Заготвената арматура е добре обозначена с неизтриваеми етикети и се придружава с всички необходими документи – сертификат за качество, декларация за съответствие и други.

 

ДОСТАВЕНО КАЧЕСТВО

ХБ СТИЙЛ ООД предлага транспорт и разтоварване, с което улеснява и пести време на клиентите си. Точното спазване на сроковете за доставка, гарантират ниска крайна себестойност за строители и инвеститори.

Компанията доставя арматурни заготовки, изчислени по теоретично тегло, използвайки алгоритъма, изложен по-долу.

#бъдижеУезен

Процес по въвеждане на нова поръчка в ERP nZoom

 
 • 1

  Въвеждане име на нова поръчка
 • 2

  Избор на артикул от номенклатура
 • 3

  Избор на форма от номенклатура
 • 4

  Обща дължина
 • 5

  Изчисление на тегло и брой готови артикули
 • 6

  Получаване на желания продукт от клиента

Относително тегло и цени

Номенклатура Относително тегло (кг/м) Цена (лв/кг) до 1 000 кг Цена (лв/кг) до 10 000 кг Цена (лв/кг) до 100 000 кг Цена (лв/кг) над 100 000 кг
Ø 6 0,222      1,540 лв.     1,520 лв.      1,490 лв.      1,470 лв.
Ø 6.5 0,260      1,540 лв.     1,520 лв.      1,490 лв.      1,470 лв.
N 8 0,395      1,540 лв.     1,520 лв.      1,490 лв.      1,470 лв.
N 10 0,617      1,540 лв.     1,520 лв.      1,490 лв.      1,470 лв.
N 12 0,888      1,540 лв.     1,520 лв.      1,490 лв.      1,470 лв.
N 14 1,208      1,540 лв.     1,520 лв.      1,490 лв.      1,470 лв.
N 16 1,578      1,540 лв.     1,520 лв.      1,490 лв.      1,470 лв.
N 18 1,997      1,540 лв.     1,520 лв.      1,490 лв.      1,470 лв.
N 20 2,466      1,540 лв.     1,520 лв.      1,490 лв.      1,470 лв.
N 22 2,984      1,540 лв.     1,520 лв.      1,490 лв.      1,470 лв.
N 25 3,853      1,540 лв.     1,520 лв.      1,490 лв.      1,470 лв.
N 28 4,833      1,540 лв.     1,520 лв.      1,490 лв.      1,470 лв.
N 32 6,313      1,540 лв.     1,520 лв.      1,490 лв.      1,470 лв.
Включва транспорт нe нe дa дa
 

*Цените не включват ДДС.

Сертификати и декларации

Декларации за характеристиките на строителен продукт
Декларация за характеристиките на строителния продукт от "Стомана Индъстри" АД
Сертификати за съответствие
Сертификат за съответствие 02-НУРВСПСРБ-0030А Сертификат за съответствие за армировъчна стомана В500В и В500С от ХБ СТИЙЛ ООД Сертификат за съответствие за армировъчна стомана В235 от ХБ СТИЙЛ ООД  Сертификат за съответствие за армировъчна стомана В500В от ХБ СТИЙЛ ООД