Партньори

ХБ СТИЙЛ вярва, че успехът на дейността зависи не само от качеството на работа, професионализмът на екипа и високото ниво на машинно оборудване, но и от партньорството с доказани професионалисти в различни сфери.

Сред партньорите на компанията са водещи доставчици на софтуерни, финансови и материални услуги. Благодарение на тях, ХБ СТИЙЛ създава и предлага възможно най-конкурентно обслужване в областта на производството на арматурни заготовки, изделия от черни метали и търговия с етали.

Сред партньорите на компанията са: